O nas

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Koło Zakładowe


logo kw

PTTK jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach miłośników kwalifikowanej turystyki i krajoznawstwa we wszystkich jego formach. Towarzystwo kultywuje tradycję i dorobek ideowy powstałych w 1873 roku Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i w 1906 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. PTTK powstało w 1950 roku w wyniku ich połączenia stając się ich prawnym następcą. Od chwili swojego powstania pasją i społecznym zaangażowaniem swoich członków rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną.

Do najpopularniejszych dyscyplin turystyki kwalifikowanej należą:

turystyka górska, piesza, kajakowa, kolarska, motorowa i narciarska.

Forma działania i wartości upowszechniane przez Towarzystwo znalazły również podatny grunt wśród pracowników kopalni „Bolesław Śmiały”. Dlatego też działającyDSC 0317 dotychczas w oddziale mikołowskim PTTK działacze turystyczni postanowili utworzyć w 1961 roku jego Koło Zakładowe. Głównym inspiratorem powstania koła i jego pierwszym prezesem był Tadeusz Apollo, który skupił wokół siebie grupę około 30 pasjonatów turystyki. Kolejnymi prezesami byli Bogdan Muszer, Krystian Skupnik Leopold Skowron i Jerzy Mendecki. Od 2008 r. funkcję prezesa sprawuje Krzysztof Walus. Z biegiem lat następował stopniowy rozwój Koła zarówno pod względem ilości członków jak i form czynnego wypoczynku. W 1988 roku w kole zrzeszonych było prawie 300 członków, rekrutujących się nie tylko z pracowników kopalni, ale także z członków ich rodzin. Działali oni na zasadzie pełnej dobrowolności i według swoich upodobań w sekcjach turystyki górskiej, pieszej, narciarskiej, żeglarskiej, kajakowej i kolarskiej. O aktywności Koła świadczą realizowane przez kopalnię przedsięwzięcia, w których aktywnie uczestniczyli jego członkowie np. budowa wyciągu orczykowego na Palenicy wraz z zapleczem noclegowym dla 28 osób, budowa wyciągu orczykowego w przykopalnianym lesie Kamienickim, powstanie funkcjonującego do 1991 Ośrodka Sportów Wodnych na Mazurach jak również bazy przy jeziorze Paprocańskim oraz powstanie wypożyczalni sprzętu sportowego.

Transformacja ustrojowa roku 1989 niekorzystnie odbiła się na działalności PTTK, nie mniej jednak dzięki grupie autentycznych miłośników i zapaleńców turystyki udało się utrzymać nasze koło zakładowe.

Na stałe w kalendarzu imprez oIMG 3677rganizowanych przez Koło zagościły imprezy, mające od lat grono swych stałych uczestników, a co warte jest podkreślenia nie tylko członków PTTK.

Pogłębiona została również współpraca Koła z mikołowskim oddziałem PTTK. W jego zarządzie działa wielu naszych członków.

 

W swej długiej działalności Koło może również pochwalić się tym, że jego aktywna działalność została zauważona i doceniona nie tylko przez załogę kopalni, ale również przez czynniki zewnętrzne, czego dowodem są przyznane dyplomy i wyróżnienia.

Nowości

Zapraszamy na wycieczkę Beskid Śląski- Klimczok program 

 

kwk b smialy 16.jpg

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.