Zapisy

Jak zostać członkiem PTTK? 


  

Warunki przyjęcia

 

dla osób nowo wstępujących do PTTK

 

1.     Wypełnić w 2 egzemplarzach obowiązującą deklarację członka PTTK (potrzebny nr PESEL) pobierz

2.     Dołączyć 2 zdjęcia o wymiarach 3 x 4 cm.

3.     Opłacić wpisowe:

 

- 15.00 zł dla osób opłacających składkę normalną;

 

- 8.00 zł dla osób opłacających składkę ulgową;

 

6.00 zł dla uczniów szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej (kwota wpisowego zawiera opłatę

 

za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK).

4.     Opłacić składkę członkowską:

 

- 43,00 zł opłacających składkę normalną

 

  

 

- 23,00 zł opłacających składkę ulgową

 

  

 

- 20,00 zł opłacających składkę ulgową młodzieżową

 

  

 

- 10,00 zł opłacających składkę ulgową młodzieżową

 

- w przypadku osób małoletnich do 16   roku życia oraz

 

  młodzieży szkolnej i akademickiej studiującej do ukończenia

 

  26 roku życia.

5.     Uprawnieni do opłacania składki ulgowej są:

 

- opiekunowie szkolnych kół PTTK;

 

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia;

 

- młodzież szkolna i akademicka studiująca do ukończenia 26      roku życia;

 

- jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej             opłacający  składkę za każde 2 osoby małoletnie (składka    rodzinna);

 

- żołnierze niezawodowi;

 

- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością;

 

- bezrobotni.

6.     Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej są:

 

- członkowie Honorowi PTTK;

 

- dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia;

 

- dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia;

 

- uczniowie z orzeczona niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia.

 

 

Po złożeniu dokumentów od razu zostanie wydana legitymacja członkowska.

Nowości

Zapraszamy członków naszego Koła, pracowników kopalni  oraz sympatyków Koła na wycieczkę turystyczną: Pasmo Czantorii i Stożka 22.04.2018r. program


 

IMG_5245.jpg

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.